Kreishaus Unna | Foto: nowofoto

Schulaufsichtsbezirke I - V

Schulaufsichtsbezirke I - V

Ihre Ansprechpartner für die Schulaufsichtsbezirke I bis V

Zuständig für Schulaufsichtsbezirk I

Berthold Potts
Schulamtsdirektor

Sprechstunden nach Vereinbarung
Fon 0 23 03 / 27-21 40
Fax 0 23 03 / 27-19 96
E-Mail berthold.potts@kreis-unna.de 

Sachbearbeitung | Linda Wöstenfelt
Fon 0 23 03 / 27-20 40
Fax 0 23 03 / 27-19 96
linda.woestenfeldt@kreis-unna.de 

Zuständig für Schulamtsbezirk II

Bettina Riskop
Schulamtsdirektorin

Sprechstunden nach Vereinbarung
Fon 0 23 03 / 27-19 40
Fax 0 23 03 / 27-19 96
E-Mail bettina.riskop@kreis-unna.de

Sachbearbeitung | Linda Wöstenfeldt
Fon 0 23 03 / 27-20 40
Fax 0 23 03 / 27-19 96
E-Mail linda.woestenfeldt@kreis-unna.de

Zuständig für Schulamtsbezirk III

Beate Schroeter
Schulamtsdirektorin

Sprechstunden nach Vereinbarung
Fon 0 23 03 / 27-17 40
Fax 0 23 03 / 27-19 96
E-Mail beate.schroeter@kreis-unna.de

Sachbearbeitung | Linda Wöstenfelt
Fon 0 23 03 / 27-20 40
Fax 0 23 03 / 27-19 96
linda.woestenfeldt@kreis-unna.de 

Zuständig für Schulaufsichtsbezirk IV

Christine Raunser
Schulamtsdirektorin

Sprechstunden nach Vereinbarung
Fon 0 23 03 / 27-26 40
Fax 0 23 03 / 27-19 96
E-Mail christine.raunser@kreis-unna.de

Sachbearbeitung | Linda Wöstenfeldt
Fon 0 23 03 / 27- 20 40
Fax 0 23 03 / 27-19 96
E-Mail linda.woestenfeldt@kreis-unna.de

Zuständig für Schulaufsichtsbezirk V

Berthold Potts
Schulamtsdirektor

Sprechstunden nach Vereinbarung
Fon 0 23 03 / 27-21 40
Fax 0 23 03 / 27-19 96
E-Mail berthold.potts@kreis-unna.de

Sachbearbeitung | Linda Wöstenfeldt
Fon 0 23 03 / 27-20 40
Fax 0 23 03 / 27-14 97
E-Mail linda.woestenfeldt@kreis-unna.de

Kurzlink
https://www.kreis-unna.de/x/BO-3d92a2